+421 908 947 312
cz en
Kontakt

Špecializované bezpečnostné služby

Tím pre oblasť prevencie straty skladových zásob

Kontroly inventúr skladových zásob, ktoré sa vykonávajú najmä v maloobchodných prevádzkach – zameranie na znižovanie strát skladových zásob a správne inventarizačné metódy. Zavedenie čiastkových inventúr skladových zásob. Kontroly sa vykonávajú za účasti členov tímu. Tím je mobilný a je vybavený potrebným zariadením a technológiami.

Špecializovaný tím

Ide o pracovníkov, ktorí pôsobia v utajení, pričom identifikujú podozrivých návštevníkov priamo na predajnej ploche maloobchodnej jednotky. Aby lepšie splynuli s prostredím, nenosia uniformy.
V prípade, že existuje podozrenie z trestnej činnosti zamestnancov, môže tento produkt taktiež zahŕňať osobu infiltrovanú priamo do vnútornej štruktúry spoločnosti, ktorá sa pohybuje medzi zamestnancami, sleduje okolité prostredie a pravidelne podáva správy zákazníkovi.

Audítorský tím

Tento produkt je špeciálne určený pre maloobchodné reťazce. Úlohou audítorského tímu je preskúmať a spätne kontrolovať prijaté bezpečnostné pravidlá a tým prispieť k zníženiu strát skladových zásob.

Tím vybavený automobilom

Tím vybavený automobilom je vhodný pre malé maloobchodné jednotky, pre ktoré by nepretržitá fyzická ochrana bola zbytočne nákladná. Motorizovaný tím sa skladá z najmenej dvoch špeciálne vyškolených pracovníkov a automobilu s bezdrôtovým operačným strediskom, ktoré sa môže pripojiť k nainštalovaným bezdrôtovým kamerovým systémom v rozmedzí desiatok metrov. Dohľad sa tak môže vykonávať len počas rizikových časových období alebo v rizikových lokalitách. Tím je mobilný a môže slúžiť niekoľkým predajniam súčasne.