+421 908 947 312
cz en
Kontakt

Služby v oblasti fyzickej bezpečnosti a recepčné služby

Člen strážnej služby pre oblasť fyzickej bezpečnosti
a recepčných služieb

Pracovník strážnej služby je základná pozícia na úrovni fyzickej bezpečnosti so štandardnou odbornou prípravou. Konkrétne pracovné povinnosti sú závislé od typu zariadenia a požiadaviek zákazníka.

Správca systému

Táto pozícia má na starosti najmä technológie. Správca systému obsluhuje technické zariadenia, ako je klimatizácia, osvetlenie, eskalátory, výťahy, MaR atď. Koordinuje servisné organizácie a v neprítomnosti operačného dôstojníka priamo riadi obsluhu a bezpečnosť objektu, prípadne aj iných poskytovateľov služieb.

Operačný dôstojník

Jeho povinnosti zahŕňajú dohľad nad bezpečnostnými technológiami a riadenie tímu bezpečnostných pracovníkov. V krízových situáciách koordinuje evakuáciu objektu. Operačný dôstojník je školený tak, aby dokázal zastupovať bezpečnostného manažéra v jeho neprítomnosti a taktiež aby bol schopný zastupovať zákazníka.

Usmievajúci sa člen strážnej služby (člen strážnej služby v obleku)

Tento produkt je vhodný pre administratívne budovy, nákupné centrá a maloobchodné predajne. Usmievajúci sa člen strážnej služby musí mať dobré komunikačné zručnosti a musí byť nápomocný ľuďom. Jeho povinnosti zahŕňajú nielen sledovanie bezpečnosti na mieste a zabezpečenie dodržiavania návštevného poriadku, ale aj usmerňovanie návštevníkom.

Člen strážnej služby pri rampe

Člen strážnej služby pri rampe je určený na riadenie dodávateľského procesu na rampách nákupných centier, maloobchodných predajní, hotelov, ale aj priemyselných objektov.

Člen strážnej služby vo vstupnej hale

Člen strážnej služby vo vstupnej hale je exkluzívny produkt, ktorý je vhodný pre komplexné služby luxusných hotelov, kde sa kladie dôraz na maximálnu kvalitu, vynikajúce vystupovanie a jazykové zručnosti. Hoteloví hostia nesmú spozorovať rozdiel medzi hotelovým personálom a pracovníkmi našej spoločnosti.

Pohotovostná jednotka

Mobilná zložka bezpečnostného systému, ktorá môže v rovnakom čase pokryť niekoľko zariadení. Zvyčajne zasahuje iba v prípadoch, keď člen strážnej služby nedokáže sám zvládnuť vzniknutú situáciu a potrebuje pomoc. Pohotovostná jednotka má špeciálne vycvičených pracovníkov.

Recepčná/recepčný

Recepčná/recepčný je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnostného systému budovy. Plní úlohy spojené s poskytovaním informácií, kontrolou oprávnenia na prístup, prijímaním a triedením pošty, zvládnutím povinností vedenia úradu a ďalšie úlohy, ktoré stanoví zákazník.

Člen strážnej služby pre oblasť logistiky

Člen strážnej služby pre oblasť logistiky je určený na správu a kontrolu logistických procesov v oblastiach centrálnych skladov a v logistických objektoch. Používa špecializované softvérové logistické nástroje.

Člen bezpečnostnej služby v civile

Člen bezpečnostnej služby v civile je určený na eliminovanie majetkovej trestnej činnosti – najmä krádeží, ale aj organizovanej trestnej činnosti. K jeho povinnostiam patria aj prehliadky zamestnancov a odhaľovanie trestnej činnosti interných zamestnancov.