+421 908 947 312
cz en
Kontakt

Integrované bezpečnostné služby

Riadenie bezpečnosti

Bezpečnostný pracovník s vynikajúcou odbornou prípravou a vysokoškolským vzdelaním zameraným na priemysel.

V pridelenom zariadení navrhuje konkrétne bezpečnostné opatrenia, hodnotí bezpečnostnú situáciu a analyzuje účinnosť prijatých opatrení. Na základe týchto zistení optimalizuje rozsah, rovnako ako aj štruktúru opatrení v rámci komplexných bezpečnostných systémov s cieľom maximalizovať ich účinnosť a zároveň znížiť náklady zákazníka. Poskytuje zákazníkovi komplexnú bezpečnostnú službu a je k dispozícii pred začatím plnenia zmluvy. Komplexné bezpečnostné audity a hĺbkové posúdenie bezpečnosti na danom pracovisku, v danej prevádzke alebo organizácii. Bezpečnostný audit má za cieľ navrhnúť riešenia zistených a definovaných problémov. 

Fázy bezpečnostného auditu:

1. fáza – bezpečnostná analýza
2. fáza – vypracovanie komplexných procesov, pokynov a noriem
3. fáza – integrácia bezpečnostnej politiky – riadenie bezpečnosti

Bezpečnostná dokumentácia

Návrh a príprava normatívneho rámca vnútornej bezpečnosti organizácie a vypracovanie bezpečnostnej politiky.

Riadenie vnútornej bezpečnosti

Komplexný proces riadenia bezpečnosti v rámci danej organizácie vrátane bezpečnostného auditu, príprava normatívneho rámca vnútornej bezpečnosti organizácie, bezpečnostnej politiky a kontrolného systému na kontrolu stanovených postupov a procesov, rovnako ako na neustále overovanie ich funkčnosti. Riadenie vnútornej bezpečnosti sa vzťahuje na všetky oddelenia organizácie, ako napríklad oddelenie ľudských zdrojov (HR), operácií, predaja, IT a ďalšie.